Những Truyện Đã Đọc Của hienhokute

hienhokute đã đọc 11 truyện.
Cuồng Đế Bách Mỹ Duyên
Thần Mộ ( Tru Ma ) 2
Chàng Rể Ma Giới
Đại Chúa Tể
Phong Lưu Pháp Sư
Lưu Manh Kiếm Khách Tại Dị Thế
Mị Ảnh
Đấu Phá Thương Khung
Cô Vợ Tổng Giám Đốc Xinh Đẹp Của Tôi
Đại Việt Tu Chân
Hoành Tảo Hoang Vũ