Những Đề Cử Bởi hienhokute

Đề Cử Mới Nhất Của hienhokute
Cửu Tinh Thiên Thần Quyết
80
Tam Quốc Chi Triệu Hoán Mãnh Tướng
100
Hoành Tảo Hoang Vũ
50
Thần Mộ ( Tru Ma ) 2
100
Chàng Rể Ma Giới
80