Những Truyện Sáng Tác Bởi etyrety

Truyện Sáng Tác Mới Nhất Của etyrety

Bất Tử Chi Thần

etyrety Sáng tác

Trên đời này mang thể chất gì là bất hạnh nhất? Phàm thể ư! Khônggggggggggggg! Ta thà phàm thể cò...

Chương 7 -