Những Truyện Đã Đọc Của darkmage

darkmage đã đọc 20 truyện.
Tuyệt Thế Thần Hoàng
Độc Tôn Tam Giới
Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi
Đao Kiếm Thần Hoàng
Bất Hủ Thần Vương
Chân Tiên
Hoành Tảo Hoang Vũ
Kiếm Đạo Độc Tôn
Vũ Cực Thiên Hạ
Tiên Luyện Chi Lộ
Chí Tôn
Đan Thần
Thần Ma Thiên Tôn
Tà Thiếu Dược Vương
Kiếm Nghịch Thương Khung
Vạn Cổ Chí Tôn
Hi Du Hoa Tùng
Vũ Động Càn Khôn
Triệu Hoán Thần Binh
Đại Ma Đầu