Bạn Bè darkmage

Những Thành Viên darkmage Đang Theo Đuôi
Hằng_Chun

Hằng_Chun

Nguyên Anh Sơ Kỳ
Myuki

Myuki

Hóa Thần Sơ Kỳ
lanhchanh

lanhchanh

Luyện Khí Tầng Hai
Thánh_Nữ_Bướm_Đêm

Thánh_Nữ_Bướm_Đêm

Luyện Khí Tầng Bảy
mieuyeu12

mieuyeu12

Phàm Nhân
TiênHồ

TiênHồ

Luyện Hư Sơ Kỳ
De_Nhat_PhuonG

De_Nhat_PhuonG

Luyện Hư Sơ Kỳ
DựcLong

DựcLong

Nguyên Anh Hậu Kỳ