Những Truyện Đã Đọc Của daka00

daka00 đã đọc 20 truyện.
Sống Cùng Vạn Tuế
Đỉnh Cấp Lưu Manh
Yêu Thần Ký
Toàn Chức Cao Thủ
Dược Thần
Vô Sỉ Đạo Tặc
Cực Phẩm Gia Đinh
Đại Chúa Tể
Vũ Động Càn Khôn
Đấu Phá Thương Khung
Lăng Thiên Truyền Thuyết
Linh Chu
Thần Ma Thiên Tôn
Phàm Nhân Tu Tiên
Ma Thiên Tiền Truyện
Ma Thiên Ký
Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi
Tạo Hóa Chi Môn
Bất Hủ Phàm Nhân
Cầu Ma