Những Truyện Sáng Tác Bởi daka00

Truyện Sáng Tác Mới Nhất Của daka00

Thôn Phệ Vạn Vật

daka00 Sáng tác

Truyện có rồng, có xây dựng thế lực, có đồng thuật, tu luyện theo hệ thống pháp lực chia làm hai ...

Chương 3 -

Tiên Chủ

daka00 Sáng tác

Hắn là đỉnh cấp cường giả của thế giới, mưu trí hơn người, vì trường tồn mà luân hồi vô số kiếp, ...

Chương 6 -