Những Truyện Phụ Trách Bởi daka00

Truyện Mới Nhất Phụ Trách Bởi daka00
Mỹ Nhân Không Biết Quân
Hoàn Thành
Nhân Bất Khả Mạo Tướng
Hoàn Thành
Mạt Thế Trùng Sinh Chi Nữ Vương Trở Về
Hoàn Thành
Hồng Hoang Chi Côn Bằng Chí Tôn
Hoàn Thành
Âm Tế
Hoàn Thành
Hoa Cẩn
Hoàn Thành
Siêu Thần Triệu Hoán Hệ Thống
Hoàn Thành
Kim Cương Tiến Hóa
Hoàn Thành
Tinh Chiến Phong Bạo
Hoàn Thành
Nhà Ta Loli Là Đại Minh Tinh
Hoàn Thành
Cửu Dương Đạp Thiên
Hoàn Thành
Mạt Nhật Kỹ Năng Thụ
Hoàn Thành
Hiền Tri Thiên Lí
Hoàn Thành
Phong Vân Nhị Sư Huynh
Hoàn Thành
Tận Thế Cực Hạn Tìm Đường Chết
Hoàn Thành
Lẻ Loi
Hoàn Thành
Hokage chi Yêu Đế
Hoàn Thành
Sủng Phi Thượng Vị Ký
Hoàn Thành
Nào Đó Khoa Học Hokage Ninja
Hoàn Thành
Nữ Chủ Mỗi Ngày Đều Phải Bị Sét Đánh
Hoàn Thành