Nhật Ký Hoạt Động Của daka00

Nhật Ký Hoạt Động Của daka00
gửi cảm xúc Yêu Lắm trong truyện Võng Du Thế Giới Song Song
gửi cảm xúc Chúc Mừng trong truyện Nam Việt Đế Vương
tải ảnh đại diện mới
tải ảnh bìa mới
tải ảnh bìa mới
tải ảnh bìa mới
tải ảnh đại diện mới
tải ảnh bìa mới
bình truyện Nam Việt Đế Vương
+5
chỉnh sửa hồ sơ
bình truyện Ngẫu Ngộ Thành Tiên
+5
bình luận diễn đàn Đại Cương Truyện - Điều Mà Mỗi Tác Giả Đều Nên Biết
+5
xóa trả lời diễn đàn Đại Cương Truyện - Điều Mà Mỗi Tác Giả Đều Nên Biết
trả lời diễn đàn Đại Cương Truyện - Điều Mà Mỗi Tác Giả Đều Nên Biết
+10
bình truyện Nghịch Thiên - Vô Thiên
+5
bình luận diễn đàn Đại Cương Truyện - Điều Mà Mỗi Tác Giả Đều Nên Biết
+5
trả lời diễn đàn Đại Cương Truyện - Điều Mà Mỗi Tác Giả Đều Nên Biết
+10
bình luận diễn đàn Đại Cương Truyện - Điều Mà Mỗi Tác Giả Đều Nên Biết
+5
trả lời diễn đàn Đại Cương Truyện - Điều Mà Mỗi Tác Giả Đều Nên Biết
+10
viết bài diễn đàn Đại Cương Truyện - Dành Cho Tác Giả Việt
+15
trả lời diễn đàn Phí Nền Tảng
+10
bình truyện Ngẫu Ngộ Thành Tiên
+5
bình truyện Hành Giả Ký
+5
bình truyện Cuồng Đao Tà Thần
+5
bình truyện Tiểu Thư Bị Bỏ Rơi
+5
trả lời diễn đàn Ý kiến về cách tính view của truyện trên truyenyy
+10
bình truyện Tiểu Bạch Kiểm Liệp Diễm
+5
trả lời diễn đàn Những loại không phải người cần được gạt bỏ
+10
gửi báo cáo vấn đề trong truyện Tuyệt Thế Loạn Đan Sư
bình luận diễn đàn Chuyên mục hỏi ngu :v
+5
bình truyện Truyện Ngắn Rừng Mưa Quyển Thứ Nhất
+5
đề cử mới truyện Hư Lộ
+10
bình luận diễn đàn Review giới thiệu Bách Luyện Thành Thần
+5
bình truyện Quang Tinh Nguyệt - Tiểu Quỷ
+5
trả lời diễn đàn Review giới thiệu Bách Luyện Thành Thần
+10
bình luận diễn đàn [Môn Phái] Rừng Mưa chiêu hiền tài
+5
gửi bình luận trong trạng thái của asapham98
trả lời diễn đàn [Môn Phái] Rừng Mưa chiêu hiền tài
+10
trả lời diễn đàn Xin trợ giúp tâm lý đời sống
+10
bình truyện Xuyên không Thành...Dược Nữ
+5