Những Đề Cử Bởi daka00

Đề Cử Mới Nhất Của daka00
Hư Lộ
100
Bất Hủ Phàm Nhân
90
Làm Nữ Phụ Kiếm Cơm
100
Những Cuộc Phiêu Lưu Của Huckleberry Finn
100
Thiên Vận
99
Truyện Ngắn Rừng Mưa Quyển Thứ Nhất
100
Nam Việt Đế Vương
100
Thiên Cực
100
Mơ Và Thực
100
Tôi Mạnh Và Cô Đơn Như Một Con Quỷ
99
Nguyện Bên Nhau Đến Ngàn Năm
100
Nguyên Tôn
100
Thây Ma Toàn Cầu Hệ Thống
100
Đinh Nhị Cẩu Đi Săn Gái
100
Cơ Giới Khách
100
Tối Cường Hệ Thống (Bản Dịch)
99