Nhật Ký Hoạt Động Của cuutamhaiduong

Nhật Ký Hoạt Động Của cuutamhaiduong
gửi cảm xúc Thích trong truyện Tấm Cám - Chuyện chưa bao giờ kể.
gửi cảm xúc Cưng Quá trong truyện Lược Thiên Ký
đề cử mới truyện Lược Thiên Ký
+10
bình truyện Lược Thiên Ký
+5
đề cử mới truyện Đế Võ Đan Tôn
+10
đồng ý với đề cử của 0964059560 trong Đế Võ Đan Tôn
đồng ý với đề cử của ThaiSon trong Đế Võ Đan Tôn
bình truyện Đế Võ Đan Tôn
+5
gửi cảm xúc Yêu Lắm trong truyện Đế Võ Đan Tôn
trả lời diễn đàn Thần thú ma thú yêu thú
+10
bình truyện Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi
+5
đề cử mới truyện Mịch Tiên Lộ
+10
bình truyện Mịch Tiên Lộ
+5
đồng ý với đề cử của baolklk1111 trong Đô Thị Chí Cường Giả Hàng Lâm
bình truyện Đô Thị Chí Cường Giả Hàng Lâm
+5
đề cử mới truyện Đô Thị Chí Cường Giả Hàng Lâm
+10
độ kiếp thành công Trúc Cơ Sơ Kỳ
tải ảnh đại diện mới
chỉnh sửa hồ sơ
chỉnh sửa hồ sơ
chỉnh sửa hồ sơ