Những Đề Cử Bởi crimisis

Đề Cử Mới Nhất Của crimisis
Vô Ý Nhất Đao
90
Cương Thi Thiếu Gia
65
Tuyệt Mệnh Dụ Hoặc
81
Đô Thị Siêu Cấp Cường Thiếu
80
Linh Vũ Thiên Hạ
75