Nhật Ký Hoạt Động Của chungdang

Nhật Ký Hoạt Động Của chungdang
đề cử mới truyện Cấm Kỵ Sư (Dịch)
+10
đề cử mới truyện Thế Giới Sụp Đổ (Bản dịch)
+10
chỉnh sửa hồ sơ