Nhật Ký Hoạt Động Của bors

Nhật Ký Hoạt Động Của bors
bình truyện Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi
+5
đồng ý với đề cử của CatBird trong Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi
đồng ý với đề cử của mrky79 trong Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi
đồng ý với đề cử của ZeusEcchi trong Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi
đồng ý với đề cử của LHVT trong Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi
bình truyện Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi
+5
gửi cảm xúc Thích trong truyện Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi
bình luận diễn đàn Sự đáng sợ của Tiên đảo
+5
đồng ý với đề cử của TiểuBànTử trong Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi
trả lời diễn đàn nhập tông môn cho những tán tu có khả năng dịch và sáng tác
+10
bình luận diễn đàn Cho đệ hoi
+5
đề cử mới truyện Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi
+10
bình truyện Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi
+5
bình luận diễn đàn Cách lên cấp
+5
chỉnh sửa hồ sơ
gửi cảm xúc Thích trong truyện Trọng Sinh Làm Đạo Tặc (Dịch)
đồng ý với đề cử của 0964059560 trong Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi
chỉnh sửa hồ sơ