Nhật Ký Hoạt Động Của bleach2412

Nhật Ký Hoạt Động Của bleach2412
viết bài diễn đàn Xin code
+15
trả lời diễn đàn Cần team dịch tiếp truyện nguyên tôn
+10
trả lời diễn đàn 🤩 EVENT NHẬN LT VÀ EXP 🤩
+20
đề cử mới truyện Niệm Tiên Quyết
+10
trả lời diễn đàn Công -__- Pháp
+20
trả lời diễn đàn Tìm truyện main bá sẵn rồi
+20
bình luận diễn đàn Tu luyện
+10
trả lời diễn đàn Tu luyện
+20
đăng bán vật phẩm Danh Hiệu Phù (Nguyệt) giá 3 LT
bình luận diễn đàn Cứu ta
+5
trả lời diễn đàn Cứu ta
+10
viết bài diễn đàn Cứu ta
+15
viết bài diễn đàn Cứu ta
+15
trả lời diễn đàn Các con hàng mau quỳ xuống
+10
bình luận diễn đàn Chán đời
+5
trả lời diễn đàn Tử Linh Thạch
+10
viết bài diễn đàn Chán đời
+15
đề cử mới truyện Vạn Cổ Đệ Nhất Đế (Dịch)
+10
viết bài diễn đàn Má ơi
+15
viết bài diễn đàn Cứu ta
+15
gửi cảm xúc Haha trong truyện Đế Bá
viết bài diễn đàn Hmmmmmmm
+15
viết bài diễn đàn Tại sao
+15
bình luận diễn đàn Cầu thiên đạo
+5
bình luận diễn đàn Cầu thiên đạo
+5
viết bài diễn đàn Cầu thiên đạo
+15
đồng ý với đề cử của traxanhboduonggiare trong Huyết Trùng Tiên Khung (Dịch)
trả lời diễn đàn Thiên đạo thật sự linh thiên a~
+10
trả lời diễn đàn Thiên đạo cùi bắp
+10
viết bài diễn đàn Thiên đạo cùi bắp
+15
viết bài diễn đàn Thiên đạo
+15
bình luận diễn đàn Cày bộ mới
+5
trả lời diễn đàn Cày bộ mới
+10
bình luận diễn đàn Cày bộ mới
+5
viết bài diễn đàn Cày bộ mới
+15
trả lời diễn đàn Tìm người cùng tu luyện
+10
bình luận diễn đàn Cần cái app để nạp tiền
+5
viết bài diễn đàn Ăn xin
+15
viết bài diễn đàn Nạp....
+15
đồng ý với đề cử của thaihocle7606 trong Đấu Phá Thương Khung