Nhật Ký Hoạt Động Của baoboi7936

Nhật Ký Hoạt Động Của baoboi7936
đẩy 10 KP trong Ta Là Chí Tôn (Dịch)
ủng hộ 500 TLT trong Ta Là Chí Tôn (Dịch)
ủng hộ 100 TLT trong Ta Là Chí Tôn (Dịch)
ủng hộ 200 TLT trong Ta Là Chí Tôn (Dịch)
bình luận diễn đàn Tìm truyện (dị giới+ngôn tình)
+5
bình luận diễn đàn Tìm truyện (dị giới+ngôn tình)
+5
viết bài diễn đàn Tìm truyện (dị giới+ngôn tình)
+15
ủng hộ 50 TLT trong Ta Là Chí Tôn (Dịch)
gửi bình luận trong trạng thái của baoboi7936
ủng hộ 50 TLT trong Ta Là Chí Tôn (Dịch)
ủng hộ 10 TLT trong Ta Là Chí Tôn (Dịch)
theo sau admin
tải ảnh đại diện mới