Nhật Ký Hoạt Động Của admin

Nhật Ký Hoạt Động Của admin
gửi bình luận trong trạng thái của ultramannexus
tạo BST mới Truyện Tu Chân, Tu Tiên, Dị Giới Đã Đọc Năm 2014
ủng hộ 10 TLT trong Đỉnh Phong Chí Tôn
gửi bình luận trong trạng thái của khoakid
ủng hộ 10 TLT trong Ta Là Chí Tôn (dịch)
ủng hộ 10 TLT trong Dị Năng Giới
ủng hộ 10 TLT trong Ta Là Chí Tôn (dịch)
ủng hộ 30 TLT trong 12 Nữ Thần
ủng hộ 1 linh thạch trong Chương 51, Vô Tận Hỏa Vực
ủng hộ 10 TLT trong Đỉnh Phong Chí Tôn
ủng hộ 1 linh thạch trong Chương 190, 12 Nữ Thần
gửi bình luận trong trạng thái của ultramannexus
ủng hộ 10 TLT trong Võng Du Chi Chung Cực Hỗn Hỗn
gửi bình luận trong trạng thái của ultramannexus
ủng hộ 10 TLT trong Cuồng Lang
thích nhân vật Triệu Nhị truyện 12 Nữ Thần
gửi bình luận trong trạng thái của lenkenn
ủng hộ 10 TLT trong Thiên Cực
gửi bình luận trong trạng thái của skyboybao
đồng ý với đề cử của xonevictory trong Võng Du Chi Thiên Khiển Tu La
thích nhân vật Võ Diễm My truyện 12 Nữ Thần
ủng hộ 10 TLT trong Dương Thanh Ký
ủng hộ 10 TLT trong Naruto thế giới- Ninja truyền kì
thích nhân vật Võ Phi Dương truyện 12 Nữ Thần
ủng hộ 10 TLT trong Võng Du Chi Chung Cực Hỗn Hỗn (dịch)
ủng hộ 10 TLT trong Chúa Tể Vạn Giới
gửi báo cáo vấn đề trong truyện HỒN SƯ CHÍ TÔN
ủng hộ 50 TLT trong 12 Nữ Thần
ủng hộ 1 linh thạch trong Chương 1, Võng Du Chi Chung Cực Hỗn Hỗn
gửi bình luận trong trạng thái của huytyak39
ủng hộ 10 TLT trong Vô Tận Hỏa Vực
thích nhân vật Vân Dương truyện Ta Là Chí Tôn (dịch)
ủng hộ 1 linh thạch trong Chương 34, Ngạo Thiên(Đấu Phá+LOL+Kim Dung)
ủng hộ 10 TLT trong Ngạo Thiên(Đấu Phá+LOL+Kim Dung)
ủng hộ 10 TLT trong Dương Thanh Ký
ủng hộ 10 TLT trong Đinh Nhị Cẩu Đi Săn Gái
ủng hộ 10 TLT trong Ta Có Thể Biến Thành Cá (Dịch)
ủng hộ 10 TLT trong Chuyện Về Một Cô Gái Đeo Mắt Kính Màu Hồng
ủng hộ 10 TLT trong Ta Là Chí Tôn (dịch)
đồng ý với đề cử của Teru trong Song Kiếm