Nhật Ký Hoạt Động Của admin

Nhật Ký Hoạt Động Của admin
gửi báo cáo vấn đề trong truyện Hành trình tội lỗi của 'tướng cướp cô đơn' Điền Khắc Kim
gửi báo cáo vấn đề trong truyện Cô giáo môn văn
gửi báo cáo vấn đề trong truyện Cô giáo môn văn
gửi báo cáo vấn đề trong truyện Cô giáo môn văn
gửi báo cáo vấn đề trong truyện Đa chức năng nhị thứ nguyên hệ thống
gửi báo cáo vấn đề trong truyện Siêu Cấp Thần Y Tại Đô Thị (Dịch)
gửi báo cáo vấn đề trong truyện Trọng sinh chi tiên sinh
gửi báo cáo vấn đề trong truyện Tạo Hóa Tiên Đế
gửi báo cáo vấn đề trong truyện Thiên thư hạ.
gửi báo cáo vấn đề trong truyện Thiên thư hạ.
gửi báo cáo vấn đề trong truyện Đế Vương Thú
gửi báo cáo vấn đề trong truyện Bá quyền Địa Trung Hải
gửi báo cáo vấn đề trong truyện Quật Khởi Đi, Nước Đức
gửi báo cáo vấn đề trong truyện Những câu chuyện đô thị khó nói thành lời
gửi báo cáo vấn đề trong truyện chí tôn thể đoạt hồn
gửi báo cáo vấn đề trong truyện Ngàn năm chờ người
gửi báo cáo vấn đề trong truyện Ngàn năm chờ người
biên tập vấn đề #1 trong truyện Lưỡng tình hệ thống
gửi báo cáo vấn đề trong truyện Lưỡng tình hệ thống
gửi báo cáo vấn đề trong truyện Hỗn tạp dị giới hệ thống
gửi báo cáo vấn đề trong truyện Hỗn tạp dị giới hệ thống
gửi báo cáo vấn đề trong truyện Lụi Tàn
gửi cảm xúc Yêu Lắm trong truyện Tuyệt Đỉnh Đan Tôn (Dịch)
gửi báo cáo vấn đề trong truyện Sắc Hữu bá tam quốc
gửi báo cáo vấn đề trong truyện Đại Lục Thiên Huyền (Bản Dịch)
gửi báo cáo vấn đề trong truyện Gotham chiến ký - Con đường của một anh hùng
gửi báo cáo vấn đề trong truyện Tiên đế trở về làm vũ em
ủng hộ 200 TLT trong Em Có Thích Anh Không?
gửi cảm xúc Yêu Lắm trong truyện Em Có Thích Anh Không?
gửi cảm xúc Thích trong truyện Tuyệt Thế Vũ Thần (Dịch)
gửi cảm xúc Yêu Lắm trong truyện Thế Giới Bệnh
đẩy 1 KP trong Thế Giới Bệnh
gửi cảm xúc Thích trong truyện Phong Thần Vấn Đạo
gửi cảm xúc Blehh trong truyện Ta Là Chí Tôn (Dịch)
gửi báo cáo vấn đề trong truyện Sử Ký Đời Ta
gửi cảm xúc Thích trong truyện Tiên Nghịch Chi Hậu
gửi báo cáo vấn đề trong truyện truyện ngắn 18+
gửi báo cáo vấn đề trong truyện Quẩy Tại Tu Chân Giới
gửi báo cáo vấn đề trong truyện Võng Du Tranh Bá Yriel Đại Lục (Sáng Tác Việt).
gửi cảm xúc Yêu Lắm trong truyện Ác Ma Doanh Địa (Dịch)