Nhật Ký Hoạt Động Của admin

Nhật Ký Hoạt Động Của admin
gửi báo cáo vấn đề trong truyện Siêu Cấp Thiên Phú (FREE)
gửi báo cáo vấn đề trong truyện Ta Chỉ Muốn An Tĩnh Chơi Game (Dịch)
đồng ý với đề cử của xonevictory trong Long Xà Diễn Nghĩa
biên tập vấn đề #1 trong truyện Làm Thánh Nhân Tại Liêu Trai (Dịch)
gửi báo cáo vấn đề trong truyện Làm Thánh Nhân Tại Liêu Trai (Dịch)
gửi báo cáo vấn đề trong truyện thạch sanh lý thông
gửi báo cáo vấn đề trong truyện Yến Tiệc Giang Sơn (CV Hỗ Trợ Editor)
gửi báo cáo vấn đề trong truyện Solo Levering
gửi báo cáo vấn đề trong truyện Mạc thiếu bức hôn: vợ mới khó chống đỡ
gửi báo cáo vấn đề trong truyện Trọn kiếp một người
gửi báo cáo vấn đề trong truyện Trọn kiếp một người
gửi cảm xúc Yêu Lắm trong truyện Tận Thế Biên Giới (Bản dịch)
đẩy 5 KP trong Tận Thế Biên Giới (Bản dịch)
đẩy 5 KP trong Tận Thế Biên Giới (Bản dịch)
gửi báo cáo vấn đề trong truyện BÁ ĐẠO DÂM HIỆP HỆ THỐNG
gửi báo cáo vấn đề trong truyện Siêu cấp vô địch hệ thống
gửi báo cáo vấn đề trong truyện HIỆP NỮ LINH CƠ (PHIÊN BẢN CHÍ CHÓE)
gửi báo cáo vấn đề trong truyện HIỆP NỮ LINH CƠ (PHIÊN BẢN CHÍ CHÓE)
gửi báo cáo vấn đề trong truyện HIỆP NỮ LINH CƠ (PHIÊN BẢN CHÍ CHÓE)
gửi báo cáo vấn đề trong truyện HIỆP NỮ LINH CƠ (PHIÊN BẢN CHÍ CHÓE)
ủng hộ 1 TLT trong Tận Thế Biên Giới (Bản dịch)
đẩy 1 KP trong Tận Thế Biên Giới (Bản dịch)
gửi báo cáo vấn đề trong truyện Tony cùng binh đoàn sủng vật.
ủng hộ 200 TLT trong Một Hồi Mộng
gửi báo cáo vấn đề trong truyện Hoa Đô Cường Thiếu
gửi báo cáo vấn đề trong truyện Tố mộng tu tiên
gửi báo cáo vấn đề trong truyện Ta là thiên tài sao? Sai!!!
gửi báo cáo vấn đề trong truyện Tiên Võ Đế Tôn (Dịch)
gửi báo cáo vấn đề trong truyện Ta là hệ thống
gửi báo cáo vấn đề trong truyện Ỷ Thiên hậu truyện (Trương Vô Kỵ cùng Hoàng Sam nữ tử)
gửi báo cáo vấn đề trong truyện Hành trình tội lỗi của 'tướng cướp cô đơn' Điền Khắc Kim
gửi báo cáo vấn đề trong truyện Cô giáo môn văn
gửi báo cáo vấn đề trong truyện Cô giáo môn văn
gửi báo cáo vấn đề trong truyện Cô giáo môn văn
gửi báo cáo vấn đề trong truyện Đa chức năng nhị thứ nguyên hệ thống
gửi báo cáo vấn đề trong truyện Siêu Cấp Thần Y Tại Đô Thị (Dịch)
gửi báo cáo vấn đề trong truyện Trọng sinh chi tiên sinh
gửi báo cáo vấn đề trong truyện Tạo Hóa Tiên Đế
gửi báo cáo vấn đề trong truyện Thiên thư hạ.
gửi báo cáo vấn đề trong truyện Thiên thư hạ.