Nhật Ký Hoạt Động Của admin

Nhật Ký Hoạt Động Của admin
đẩy 5 KP trong Tận Thế Biên Giới (Bản dịch)
gửi báo cáo vấn đề trong truyện BÁ ĐẠO DÂM HIỆP HỆ THỐNG
gửi báo cáo vấn đề trong truyện Siêu cấp vô địch hệ thống
gửi báo cáo vấn đề trong truyện HIỆP NỮ LINH CƠ (PHIÊN BẢN CHÍ CHÓE)
gửi báo cáo vấn đề trong truyện HIỆP NỮ LINH CƠ (PHIÊN BẢN CHÍ CHÓE)
gửi báo cáo vấn đề trong truyện HIỆP NỮ LINH CƠ (PHIÊN BẢN CHÍ CHÓE)
gửi báo cáo vấn đề trong truyện HIỆP NỮ LINH CƠ (PHIÊN BẢN CHÍ CHÓE)
ủng hộ 1 TLT trong Tận Thế Biên Giới (Bản dịch)
đẩy 1 KP trong Tận Thế Biên Giới (Bản dịch)
gửi báo cáo vấn đề trong truyện Tony cùng binh đoàn sủng vật.
ủng hộ 200 TLT trong Một Hồi Mộng
gửi báo cáo vấn đề trong truyện Hoa Đô Cường Thiếu
gửi báo cáo vấn đề trong truyện Tố mộng tu tiên
gửi báo cáo vấn đề trong truyện Ta là thiên tài sao? Sai!!!
gửi báo cáo vấn đề trong truyện Tiên Võ Đế Tôn (Dịch)
gửi báo cáo vấn đề trong truyện Ta là hệ thống
gửi báo cáo vấn đề trong truyện Ỷ Thiên hậu truyện (Trương Vô Kỵ cùng Hoàng Sam nữ tử)
gửi báo cáo vấn đề trong truyện Hành trình tội lỗi của 'tướng cướp cô đơn' Điền Khắc Kim
gửi báo cáo vấn đề trong truyện Cô giáo môn văn
gửi báo cáo vấn đề trong truyện Cô giáo môn văn
gửi báo cáo vấn đề trong truyện Cô giáo môn văn
gửi báo cáo vấn đề trong truyện Đa chức năng nhị thứ nguyên hệ thống
gửi báo cáo vấn đề trong truyện Siêu Cấp Thần Y Tại Đô Thị (Dịch)
gửi báo cáo vấn đề trong truyện Trọng sinh chi tiên sinh
gửi báo cáo vấn đề trong truyện Tạo Hóa Tiên Đế
gửi báo cáo vấn đề trong truyện Thiên thư hạ.
gửi báo cáo vấn đề trong truyện Thiên thư hạ.
gửi báo cáo vấn đề trong truyện Đế Vương Thú
gửi báo cáo vấn đề trong truyện Bá quyền Địa Trung Hải
gửi báo cáo vấn đề trong truyện Quật Khởi Đi, Nước Đức
gửi báo cáo vấn đề trong truyện Những câu chuyện đô thị khó nói thành lời
gửi báo cáo vấn đề trong truyện chí tôn thể đoạt hồn
gửi báo cáo vấn đề trong truyện Ngàn năm chờ người
gửi báo cáo vấn đề trong truyện Ngàn năm chờ người
biên tập vấn đề #1 trong truyện Lưỡng tình hệ thống
gửi báo cáo vấn đề trong truyện Lưỡng tình hệ thống
gửi báo cáo vấn đề trong truyện Hỗn tạp dị giới hệ thống
gửi báo cáo vấn đề trong truyện Hỗn tạp dị giới hệ thống
gửi báo cáo vấn đề trong truyện Lụi Tàn
gửi cảm xúc Yêu Lắm trong truyện Tuyệt Đỉnh Đan Tôn (Dịch)