Bài Viết Diễn Đàn Bởi Vô_Thường

Những bài viết tại Diễn Đàn mới nhất của Vô_Thường
Hại não tu tiên
Câu đố đầu óc trong sáng nha..ko bậy..kkk
Hỏi Thế Nhân...Ai Bit Trả lời ta?
Một Phần trong tự nhiên
Ngày hay đêm đều cô đơn