Nhật Ký Hoạt Động Của VôNhânĐạo

Nhật Ký Hoạt Động Của VôNhânĐạo
đẩy 130 KP trong Vạn Cổ Đệ Nhất Đế (Dịch)
đẩy 10 KP trong Vạn Cổ Đệ Nhất Đế (Dịch)
đẩy 50 KP trong Siêu Cấp Gen (Bản Dịch)
đẩy 10 KP trong Siêu Cấp Gen (Bản Dịch)
độ kiếp thành công Trúc Cơ Sơ Kỳ
tu luyện bằng LT: 1200XP
tu luyện bằng LT: 300XP
tu luyện bằng LT: 300XP
bình truyện Vạn Cổ Đệ Nhất Đế (Dịch)
+5
đẩy 55 KP trong Vạn Cổ Đệ Nhất Đế (Dịch)
đổi tên đăng nhập tienakarut => VôNhânĐạo
mua vật phẩm Danh Tự Phù, số lượng 1
đề cử mới truyện Sử Thượng Tối Cường Chuế Tế (Dịch)
+10
bình truyện Sử Thượng Tối Cường Chuế Tế (Dịch)
+5
đồng ý với đề cử của senji111 trong Vạn Cổ Đệ Nhất Đế (Dịch)
bình truyện Vạn Cổ Đệ Nhất Đế (Dịch)
+5
chỉnh sửa hồ sơ
tu luyện bằng LT: 1500XP
đổi tên danh dự thành Sát Nhân Cuồng Ma
đề cử mới truyện Vạn Cổ Đệ Nhất Đế (Dịch)
+10
bình truyện Vạn Cổ Đệ Nhất Đế (Dịch)
+5
bình truyện Vạn Cổ Đệ Nhất Đế (Dịch)
+5
gửi báo cáo vấn đề trong truyện Sử Thượng Tối Cường Chuế Tế (Dịch)
đổi tên danh dự thành Vô Diện Ma Đạo
ủng hộ 10 TLT trong Sử Thượng Tối Cường Chuế Tế (Dịch)
ủng hộ 100 TLT trong Sử Thượng Tối Cường Chuế Tế (Dịch)
ủng hộ 10 TLT trong Thầy Giáo Lưu Manh