Nhật Ký Hoạt Động Của User_Name

Nhật Ký Hoạt Động Của User_Name
gửi báo cáo vấn đề trong truyện Mãng Hoang Kỷ
viết bài diễn đàn Hỏi bàn dân thiên hạ
+15
đồng ý với đề cử của s2sheol trong Phàm Nhân Tu Tiên Tiên Giới Thiên
đồng ý với đề cử của TàThần trong Phàm Nhân Tu Tiên Tiên Giới Thiên
đồng ý với đề cử của HoàngLãngTử trong Phàm Nhân Tu Tiên Tiên Giới Thiên
đồng ý với đề cử của trezin trong Phàm Nhân Tu Tiên Tiên Giới Thiên
bình truyện Phàm Nhân Tu Tiên Tiên Giới Thiên
+5
bình truyện Phàm Nhân Tu Tiên Tiên Giới Thiên
+5
bình truyện Phàm Nhân Tu Tiên Tiên Giới Thiên
+5
bình truyện Phàm Nhân Tu Tiên Tiên Giới Thiên
+5
đồng ý với đề cử của kedochanh trong Phàm Nhân Tu Tiên Tiên Giới Thiên
bình truyện Phàm Nhân Tu Tiên Tiên Giới Thiên
+5
bình truyện Phàm Nhân Tu Tiên Tiên Giới Thiên
+5
trả lời diễn đàn Hai con đường của truyện !!!
+10
gửi báo cáo vấn đề trong truyện Hôm Nay Tôi Thất Tình
bình truyện Phàm Nhân Tu Tiên Tiên Giới Thiên
+5
thích nhân vật Nam Cung Uyển truyện Phàm Nhân Tu Tiên Tiên Giới Thiên
bình truyện Phàm Nhân Tu Tiên Tiên Giới Thiên
+5
bình truyện Phàm Nhân Tu Tiên Tiên Giới Thiên
+5
bình truyện Phàm Nhân Tu Tiên Tiên Giới Thiên
+5
bình truyện Phàm Nhân Tu Tiên Tiên Giới Thiên
+5
bình truyện Phàm Nhân Tu Tiên Tiên Giới Thiên
+5
xóa đề cử truyện Phàm Nhân Tu Tiên Tiên Giới Thiên
ủng hộ 1 linh thạch trong Chương 92, Phàm Nhân Tu Tiên Tiên Giới Thiên
bình truyện Phàm Nhân Tu Tiên Tiên Giới Thiên
+5
bình truyện Phàm Nhân Tu Tiên Tiên Giới Thiên
+5
bình truyện Phàm Nhân Tu Tiên Tiên Giới Thiên
+5
trả lời diễn đàn Bàn chút truyện về Logic, ai có hứng thú thì vào!
+10
theo sau xonevictory
trả lời diễn đàn Bài viết dành cho các đạo hữu hay trường kỳ kháng chiến với câu: Làm sao để thăng cấp.
+10
bình luận diễn đàn Review giới thiệu Bách Luyện Thành Thần
+5
trả lời diễn đàn Review giới thiệu Bách Luyện Thành Thần
+10
trả lời diễn đàn [QUÀ SIÊU LỚN] - Viết cảm nghĩ truyện đổi quà
+10
trả lời diễn đàn Tập Hợp 900 tỷ ae Đồng Dâm Lập Bang phái
+10
trả lời diễn đàn Cứu với
+10
trả lời diễn đàn Phamf nhân tu tiên
+10
trả lời diễn đàn Dịch giả đâu hết rồi
+10
bình luận diễn đàn Góp ý xíu
+5
trả lời diễn đàn Góp ý xíu
+10
trả lời diễn đàn Góp ý xíu
+10