Những Truyện Sáng Tác Bởi TkleeNguyen

Truyện Sáng Tác Mới Nhất Của TkleeNguyen

Thuận Thiên Khống Mệnh

TkleeNguyen Sáng tác

4 vạn năm trước, 1 sinh linh được Thiên Địa vô tình tạo ra, nắm giữ 1 sức mạnh gần như vô khuyết....

Chương 5 -