Nhật Ký Hoạt Động Của TkleeNguyen

Nhật Ký Hoạt Động Của TkleeNguyen
trả lời diễn đàn (Thi Nhân Tụ Quán){Thơ theo chủ đề} Buồn chữ... TÌNH
+10
bình truyện Siêu Chiến Hạm
+5
bình truyện Thủy Chiến
+5
bình truyện 12 Nữ Thần
+5
bình truyện 12 Nữ Thần
+5
chỉnh sửa hồ sơ
tải ảnh đại diện mới
chỉnh sửa hồ sơ
trả lời diễn đàn Đặt hoài không được tựa đề
+10
bình luận diễn đàn Đặt hoài không được tựa đề
+5
chỉnh sửa hồ sơ
trả lời diễn đàn Yy Liệt truyện
+10
bình luận diễn đàn Hmmm...
+5
bình luận diễn đàn Phốc....phốc
+5
bình luận diễn đàn Con Số Ấn Tượng Trong Ngày
+5
trả lời diễn đàn Con Số Ấn Tượng Trong Ngày
+10
trả lời diễn đàn Tìm lại tong tắng
+10
bình luận diễn đàn Gửi mấy thanh niên viết truyện bằng đt
+5
bình luận diễn đàn Gửi mấy thanh niên viết truyện bằng đt
+5
bình luận diễn đàn Gửi mấy thanh niên viết truyện bằng đt
+5
bình luận diễn đàn Gửi mấy thanh niên viết truyện bằng đt
+5
bình luận diễn đàn Gửi mấy thanh niên viết truyện bằng đt
+5
xóa trả lời diễn đàn Gửi mấy thanh niên viết truyện bằng đt
trả lời diễn đàn Gửi mấy thanh niên viết truyện bằng đt
+10
trả lời diễn đàn Gửi mấy thanh niên viết truyện bằng đt
+10
bình luận diễn đàn Gửi mấy thanh niên viết truyện bằng đt
+5
bình luận diễn đàn Gửi mấy thanh niên viết truyện bằng đt
+5
bình luận diễn đàn Gửi mấy thanh niên viết truyện bằng đt
+5
bình luận diễn đàn Gửi mấy thanh niên viết truyện bằng đt
+5
bình luận diễn đàn Gửi mấy thanh niên viết truyện bằng đt
+5
bình luận diễn đàn Gửi mấy thanh niên viết truyện bằng đt
+5
bình luận diễn đàn Gửi mấy thanh niên viết truyện bằng đt
+5
trả lời diễn đàn Gửi mấy thanh niên viết truyện bằng đt
+10
viết bài diễn đàn Gửi mấy thanh niên viết truyện bằng đt
+15
trả lời diễn đàn [KHU ĐÀO TẠO] Nhân Vật Trong Tác Phẩm
+10
bình truyện Nghịch Thiên - Vô Thiên
+5
trả lời diễn đàn Anh Ba Lúa Xanh - Ngươi Không Cô Đơn!
+10
trả lời diễn đàn Đào mộ cầu truyện
+10
viết bài diễn đàn Đào mộ cầu truyện
+15
bình truyện Đại Ca Giang Hồ Chốn Loạn Giới
+5