Nhật Ký Hoạt Động Của Tissui17

Nhật Ký Hoạt Động Của Tissui17
bình truyện Thần Đạo Đan Tôn
+5
đề cử mới truyện Ẩn Sát
+10
đề cử mới truyện Hệ Thống Cung Ứng Thương
+10
bình truyện Chuế Tế ( Ở Rể )
+5
đồng ý với đề cử của lamvoia2 trong Ẩn Sát
bình truyện Thần Đạo Đan Tôn
+5
bình truyện Siêu Cấp YY Hệ Thống
+5
đề cử mới truyện Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm
+10
đồng ý với đề cử của Normdel trong Phàm Nhân Tu Tiên
bình truyện Nhất Cá Thái Giám Sấm Hậu Cung
+5
bình truyện Linh Vũ Thiên Hạ
+5
bình truyện Linh Vũ Thiên Hạ
+5
bình truyện Cực Phẩm Cướp Đoạt Hệ Thống
+5
xóa bình truyện Chàng Rể Ma Giới
đề cử mới truyện Chàng Rể Ma Giới
+10
bình truyện Chàng Rể Ma Giới
+5
bình truyện Vô Thường
+5
bình truyện Linh Vũ Thiên Hạ
+5
đề cử mới truyện Linh Vũ Thiên Hạ
+10
đồng ý với đề cử của MaTris trong Thầy Giáo Lưu Manh
bình truyện Thầy Giáo Lưu Manh
+5
đồng ý với đề cử của PhươngHạoNhiên trong Phong Lưu Y Thánh
bình truyện Trọng Sinh Chi Thánh Đồ Phong Lưu
+5
đề cử mới truyện Trọng Sinh Chi Thánh Đồ Phong Lưu
+10
bình truyện Trọng Sinh Chi Thánh Đồ Phong Lưu
+5
đề cử mới truyện Tu Chân Giả Tại Dị Thế
+10
đồng ý với đề cử của ConTrymNon trong Dược Thần
đồng ý với đề cử của MacSa trong Tà Thiếu Dược Vương
đề cử mới truyện Cửu Tinh Thiên Thần Quyết
+10
bình truyện Cửu Tinh Thiên Thần Quyết
+5
bình truyện Dị Thế Tà Quân
+5
bình truyện Vô Thường
+5
đề cử mới truyện Vô Thường
+10
bình truyện Liệp Diễm Giang Hồ Mộng
+5
đề cử mới truyện Liệp Diễm Giang Hồ Mộng
+10
bình truyện Hoàn Khố Đệ Tử
+5
đề cử mới truyện Hoàn Khố Đệ Tử
+10
bình truyện Hiếp Dâm Song Tu Hệ Thống
+5
chỉnh sửa hồ sơ