avatar

[email protected]Đ3

(꧁༺🦋ζɦ¡êղ✼ℭôղɕ✼ℭɦúɑ🦋༻꧂)

🕊🕊🕊꧁༺ℳᎯ🍁Ꮆℐớℐ༻꧂🕊🕊🕊 ꧁༺Ꮖℋℐêℕ 🦋 ℚUâℕ༻꧂🍀🍁🍀

꧁ℳộϮ✾ßướς✾Ɣêų✾꧂ · 19 · ꧁Vạй♕ᗪặ๓♕Đąų꧂

65568706Kết Đan Trung Kỳ
Đã có 21% kinh nghiệm tiến cấp Kết Đan Hậu Kỳ
Linh Thạch: 6
THÔNG SỐ
Người Đọc
{{ stats.chap_views | number | ifNot:'-' }} Xem
{{ stats.chap_likes | number | ifNot:'-' }} Thích
Sáng tác
{{ stats.novel_original | number | ifNot:'-' }} Truyện
{{ stats.chap_original | number | ifNot:'-' }} Chương
YY-Dịch
{{ stats.novel_fresh | number | ifNot:'-' }} Truyện
{{ stats.chap_fresh | number | ifNot:'-' }} Chương
Biên tập
{{ stats.novel_edited | number | ifNot:'-' }} Truyện
{{ stats.chap_edited | number | ifNot:'-' }} Chương
Bình luận
{{ stats.comment | ifNot:'-' }}
Đề cử
{{ stats.rate_avg | ifNot:'-' }} Điểm TB
{{ stats.rate | ifNot:'-' }} Bài
Diễn đàn
{{ stats.forum_topics | number | ifNot:'-' }} Chủ Đề
{{ stats.forum_response | number | ifNot:'-' }} Trả Lời