Nhật Ký Hoạt Động Của ThaiSon

Nhật Ký Hoạt Động Của ThaiSon
đề cử mới truyện Đế Võ Đan Tôn
+10
đề cử mới truyện Tuyệt Thế Vũ Thần
+10
bình truyện Tuyệt Thế Vũ Thần
+5
đồng ý với đề cử của PhươngHạoNhiên trong Hộ Hoa Cao Thủ Tại Đô Thị
chỉnh sửa hồ sơ