Nhật Ký Hoạt Động Của TTTrung

Nhật Ký Hoạt Động Của TTTrung
đồng ý với đề cử của dung44 trong Yêu Thần Ký
đồng ý với đề cử của hoacapvan trong Võ Động Càn Khôn
bình truyện Yêu Thần Ký
+5
bình truyện Yêu Thần Ký
+5
đề cử mới truyện Yêu Thần Ký
+10