Những Truyện Phụ Trách Bởi TỷLàDânFarmLinhThạch

Truyện Mới Nhất Phụ Trách Bởi TỷLàDânFarmLinhThạch
Hokage Chi Bãi Rác
Ta Xuyên Qua Thời Không Điện Thoại
Hoàn Thành
Hokage Ninja Chi Tenseigan
Hoàn Thành
Cuồng Bạo Tiên Y
Biến Thân Người Qua Đường Nữ Chính
Chưa Hoàn
Mạt Nhật Điêu Dân
Hoàn Thành
Thiết Huyết Cường Quốc
Chưa Hoàn
Quốc Phục Đệ Nhất Triệu Hoán Sư
Hoàn Thành
Tu Chân trở về
Hoàn Thành
Quan Yêu
Chưa Hoàn
Hiện Đại Thiên Sư Đích Tu Đạo Sinh Nhai
Chưa Hoàn
Quan Tiên
Chưa Hoàn
Tiên Võng
Chưa Hoàn
Bạn Gái Của Ta Là Zombie
Chưa Hoàn
Võng Du Chi Tiêu Cục
Hoàn Thành
Võng Du Chi Tiến Hóa
Hoàn Thành
Âm Dương Thám Quỷ
Hoàn Thành
Tôn Ngộ Không Đại Náo Dị Giới
Hoàn Thành
The Avengers bên trong Kiếm Tiên
Hoàn Thành
Dị Giới Chi Cơ Quan Đại Sư
Hoàn Thành