Những Đề Cử Bởi SaNgộTịnh

Đề Cử Mới Nhất Của SaNgộTịnh
Tuổi Thanh Xuân Của Anh Và Em
99
Có Hạt Bụi Bay Trong Mắt Em
74
Ngày Tàn Của Thế Giới (Bản dịch)
82
Tối Cường Trang Bức Đả Kiểm Hệ Thống (Dịch)
100
Thợ Săn Quái Vật (Dịch Gia)
100
Tận Thế Biên Giới (Bản dịch)
95
Xuyên Qua Thời Không
68
Đại Vương Tha Mạng (Dịch)
88
Thai Rắn
90