Những Truyện Đã Đọc Của Royal

Royal đã đọc 8 truyện.
Dị Thế Ma Hoàng
Mị Ảnh
Kiếm Nghịch Thương Khung
Phong Lưu Pháp Sư
Kiếm Động Cửu Thiên
Thần Khống Thiên Hạ
Tạo Hóa Chi Môn
Dị Thế Tà Quân