Nhật Ký Hoạt Động Của Royal

Nhật Ký Hoạt Động Của Royal
trả lời diễn đàn Liệt kê danh sách những nhân tài tu luyện đã và đang ở hoang đảo
+10
trả lời diễn đàn Vấn đề nản giải gặp bình cảnh cần cao thủ tương trợ
+10
trả lời diễn đàn Even 30/4, Mùng 1/5 Cho toàn bộ đạo hữu YY Giới.
+10
bình luận diễn đàn Tim truyen (unikey bi xoa r :(
+5
trả lời diễn đàn Xin truyện
+10
trả lời diễn đàn Tim truyen (unikey bi xoa r :(
+10
trả lời diễn đàn Tạo event 30/4.
+10
bình luận diễn đàn do truyện yy hay do ta
+5
trả lời diễn đàn do truyện yy hay do ta
+10
trả lời diễn đàn Hỏi ngu
+10
trả lời diễn đàn Đuổi người khác ra khỏi hội thoại
+10
bình luận diễn đàn Đàm luận về huyết mạch mấy thằng main trong truyện xuyên không
+5
trả lời diễn đàn Đàm luận về huyết mạch mấy thằng main trong truyện xuyên không
+10
trả lời diễn đàn Làm Sao Để Tăng Exe
+10
trả lời diễn đàn Xin truyện
+10
trả lời diễn đàn Cảnh báo "Tụ Linh Trận"
+10
bình luận diễn đàn 1 phút tưởng niệm
+5
trả lời diễn đàn Vô Yên tửu lâu
+10
bình luận diễn đàn 1 phút tưởng niệm
+5
trả lời diễn đàn 1 phút tưởng niệm
+10
bình luận diễn đàn Cho những tên spam
+5
bình luận diễn đàn Cho những tên spam
+5
bình luận diễn đàn Cho những tên spam
+5
trả lời diễn đàn Cá độ
+10
trả lời diễn đàn Sắc hiệp
+10
trả lời diễn đàn Cho những tên spam
+10
trả lời diễn đàn Mem mới xin giúp đỡ
+10
trả lời diễn đàn Xin truyện
+10
trả lời diễn đàn Em muolsn hỏi thăm xí
+10
trả lời diễn đàn chỉ giáo
+10
trả lời diễn đàn các bác cho em hỏi truyện có nv chính là đầu bếp xuyên không về quá khứ tên là gì dc ko ạ . trước có xem qua mà quên cmn tên
+10
trả lời diễn đàn Bình truyện.
+10
trả lời diễn đàn Nói về Main
+10
trả lời diễn đàn Tụ Linh Trận Trung Cấp
+10
bình truyện Long Huyết Vũ Đế
+5
bình truyện Hiệu Hoa Đích Thiếp Thân Cao Thủ
+5
trả lời diễn đàn Tụ linh trận giúp tu luyện exp
+10
trả lời diễn đàn Ko bít tại sao ko nạp dc
+10
bình luận diễn đàn Cái tên danh mục ;)
+5
bình luận diễn đàn Cái tên danh mục ;)
+5