Những Truyện Đã Đọc Của PhuxXinhTrai

PhuxXinhTrai đã đọc 6 truyện.
Yêu Cầu Xóa Truyện Này
Tâm Lý Tội Phạm Cổ Đại
Cực Phẩm Vu Sư
Thánh Thiên Hệ Thống
Đại Việt Tu Chân
Sủng Vật Thiên Vương (Dịch)