Nhật Ký Hoạt Động Của PhuxXinhTrai

Nhật Ký Hoạt Động Của PhuxXinhTrai
bình truyện Cực Phẩm Vu Sư
+5
ủng hộ 100 TLT trong Tu Chân Liêu Thiên Quần (Dịch)
ủng hộ 100 TLT trong Cực Phẩm Vu Sư
chỉnh sửa hồ sơ
tải ảnh đại diện mới
bình truyện Cực Phẩm Vu Sư
+5
đề cử mới truyện Tu Chân Liêu Thiên Quần (Dịch)
+10
đồng ý với đề cử của Thiên.Kiếm trong Tu Chân Liêu Thiên Quần (Dịch)
bình truyện Đại Kiếp Chủ (Dịch)
+5
bình truyện Đại Kiếp Chủ (Dịch)
+5
đồng ý với đề cử của Aqua trong Đại Kiếp Chủ (Dịch)
xóa đề cử truyện Đại Kiếp Chủ (Dịch)
đề cử mới truyện Đại Kiếp Chủ (Dịch)
+10
theo sau Tanpha172
đề cử mới truyện Sủng Vật Thiên Vương ( Dịch )
+10
đồng ý với đề cử của tyy_cvt trong Cực Phẩm Vu Sư
đề cử mới truyện Cực Phẩm Vu Sư
+10
thích nhân vật Tinh Hải truyện Sủng Vật Thiên Vương ( Dịch )
trả lời diễn đàn Chúc Mừng Năm Mới 2018!
+10
ủng hộ 1 linh thạch trong Chương 7, Thánh Thiên Hệ Thống
bình truyện "Tam Quốc" đao khách
+5
bình truyện ( Dịch ) Sủng Vật Thiên Vương
+5
chỉnh sửa hồ sơ
chỉnh sửa hồ sơ
chỉnh sửa hồ sơ