Những Truyện Dịch Bởi PhuxXinhTrai

Truyện Mới Nhất Dịch Bởi PhuxXinhTrai

Đại Kiếp Chủ (Dịch)


Truyện mới của Hắc Sơn Lão Quỷ. Một quyển Đạo Nguyên Chân Giải giấu giếm đại đạo huyền cơ một th...

Chương 65 -

Sủng Vật Thiên Vương (Dịch)


Nếu bạn đã quá mệt mỏi với những bộ tiên hiệp máu me ,những trận đấu t...

Chương 54 -