Nhật Ký Hoạt Động Của NhatHao

Nhật Ký Hoạt Động Của NhatHao
theo sau dumbaxx1994
tu luyện bằng LT: 900XP
tu luyện bằng LT: 1800XP
tu luyện bằng LT: 2700XP
tu luyện bằng LT: 300XP
độ kiếp thành công Trúc Cơ Sơ Kỳ
gửi cảm xúc Yêu Lắm trong truyện Hokage Chi Tối Cường Chấn Độn
gửi cảm xúc Thích trong truyện Thiên Thần
gửi cảm xúc Thích trong truyện Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần
gửi cảm xúc Thích trong truyện Mị Ảnh
gửi cảm xúc Thích trong truyện Thần Đạo Đan Tôn
gửi cảm xúc Thích trong truyện Dị Thế Tà Quân
gửi cảm xúc Thích trong truyện Cửu Âm Tà Đế
gửi cảm xúc Thích trong truyện Đao Kiếm Thần Hoàng
gửi cảm xúc Thích trong truyện Tối Cường Cuồng Bạo Yêu Nghiệt Hệ Thống
gửi cảm xúc Thích trong truyện Ta Là Bá Vương
gửi cảm xúc Thích trong truyện Hồng Hoang Thánh Chủ
đề cử mới truyện Hồng Hoang Thánh Chủ
+10
ủng hộ 1 linh thạch trong Chương 50, Tiểu Bạch Kiểm Liệp Diễm
đồng ý với đề cử của DâmUyThiênHạ trong Ta Là Bá Vương
chỉnh sửa hồ sơ
chỉnh sửa hồ sơ
chỉnh sửa hồ sơ