Những Truyện Dịch Bởi NhấtLộSátCẩu

Truyện Mới Nhất Dịch Bởi NhấtLộSátCẩu

Mỹ Thực Gia Ở Dị Giới (Dịch)


Ở thế giới huyền ảo mà võ giả huơ tay là có thể phá núi, vung chân là có thể ngăn sông, đã tồn tạ...

Chương 75 -

Thiên Hạ Đệ Cửu


Chào mừng các bạn đón đọc truyện do nhóm dịch ๖ۣۜTà ๖ۣۜTu ๖ۣۜChi ๖ۣۜĐịa Trong vũ trụ vô tận có...

Chương 156 -

Hệ Thống Xin Xếp Hàng


Chào mừng các bạn đón đọc truyện do nhóm dịch ๖ۣۜTà ๖ۣۜTu ๖ۣۜChi ๖ۣۜĐịa. Truyện hài và rất hấp...

Chương 127 -

Thương Khung Bảng


Chào mừng các bạn đón đọc truyện do nhóm dịch ๖ۣۜTà ๖ۣۜTu ๖ۣۜC...

Chương 153 -

Truyện chất lượng cao

Siêu Cấp Phân Tích Hệ Thống


Ký chủ đã khóa mục tiêu là khoa khôi, mỹ nữ, kết quả ph&a...

Chương 9 -