Bài Viết Diễn Đàn Bởi Ngao_Vô_Địch

Những bài viết tại Diễn Đàn mới nhất của Ngao_Vô_Địch
sao vẫn chưa tiến cấp được :v
chào hỏi nhẹ thôi(nãy nhầm thành thông lun) ;D