Nhật Ký Hoạt Động Của NgãTậtCâyHồngXiêm

Nhật Ký Hoạt Động Của NgãTậtCâyHồngXiêm
đổi tên danh dự thành DÂM TĂNG
bình truyện Chung Cực Toàn Năng Học Sinh (Dịch)
+5
đề cử mới truyện Chung Cực Toàn Năng Học Sinh (Dịch)
+10
đẩy 25 KP trong Chung Cực Toàn Năng Học Sinh (Dịch)
đề cử mới truyện Ta Là Chí Tôn (Dịch)
+10
gửi cảm xúc Yêu Lắm trong truyện Ta Là Chí Tôn (Dịch)
đẩy 30 KP trong Ta Là Chí Tôn (Dịch)
gửi báo cáo vấn đề trong truyện Ta Là Chí Tôn (Dịch)
bình truyện Chung Cực Toàn Năng Học Sinh (Dịch)
+5
bình truyện Chung Cực Toàn Năng Học Sinh (Dịch)
+5
bình truyện Chung Cực Toàn Năng Học Sinh (Dịch)
+5
gửi báo cáo vấn đề trong truyện Chung Cực Toàn Năng Học Sinh (Dịch)
đề cử mới truyện Phân Tranh Thiên Hạ (Bản dịch)
+10
đẩy 10 KP trong Phân Tranh Thiên Hạ (Bản dịch)
đẩy 10 KP trong Phân Tranh Thiên Hạ (Bản dịch)
đề cử mới truyện Thị Trấn Đầy Cám Dỗ (Bản Dịch)
+10
đề cử mới truyện Thái Cổ Thần Vương (Dịch)
+10
gửi báo cáo vấn đề trong truyện Thái Cổ Thần Vương (Dịch)
đồng ý với đề cử của dung44 trong Thái Cổ Thần Vương (Dịch)
gửi báo cáo vấn đề trong truyện Thái Cổ Thần Vương (Dịch)
ủng hộ 200 TLT trong Chí Tôn Đặc Công
gửi báo cáo vấn đề trong truyện Tạo Hóa Tiên Đế (Bản Dịch)
gửi báo cáo vấn đề trong truyện Tạo Hóa Tiên Đế (Bản Dịch)
đề cử mới truyện Tạo Hóa Tiên Đế (Bản Dịch)
+10
gửi báo cáo vấn đề trong truyện Tạo Hóa Tiên Đế (Bản Dịch)
đề cử mới truyện Chí Tôn Đặc Công
+10
trả lời diễn đàn Nạp TLT
+10
trả lời diễn đàn Nạp TLT
+10
trả lời diễn đàn Nạp TLT
+10
trả lời diễn đàn Nạp TLT
+10
trả lời diễn đàn Nạp TLT
+10
viết bài diễn đàn Nạp TLT
+15
đồng ý với đề cử của Vuthudung trong Kho Sách Của Trời (Dịch)
bình truyện Chí Tôn Đặc Công
+5
gửi bình luận trong trạng thái của NgãTậtCâyHồngXiêm
chỉnh sửa hồ sơ