Những Đề Cử Bởi NgãTậtCâyHồngXiêm

Đề Cử Mới Nhất Của NgãTậtCâyHồngXiêm
Chung Cực Toàn Năng Học Sinh (Dịch)
96
Ta Là Chí Tôn (Dịch)
96
Phân Tranh Thiên Hạ (Bản Dịch)
90
Thị Trấn Đầy Cám Dỗ (Bản Dịch)
91
Thái Cổ Thần Vương (Dịch)
90
Tạo Hóa Tiên Đế (Bản Dịch)
90
Chí Tôn Đặc Công
90