Những Truyện Sáng Tác Bởi Mirrorfore

Truyện Sáng Tác Mới Nhất Của Mirrorfore

Tu Luyện Từ Sơ Khai

Mirrorfore Sáng tác

Vâng , lại là một thanh niên được xuyên không .  Chỉ vì hành động gần như " anh hùng cứu mỹ  nhân...

Chương 6 -

Nguyện Ước Song Song (p1)_ Nơi Bắt Đầu Mối Thù Hận

Mirrorfore Sáng tác

Main chính bị chết và chuyển sinh qua thế giới khác .  Nhưng main là một thiên tài âm nhạc do ...

Chương 52 -