Những Truyện Dịch Bởi MaThần123

Truyện Mới Nhất Dịch Bởi MaThần123

Loạn Thế Tiên Tử ( Dịch )


Nàng là một tiên tử trên Thiên giới và cũng là kết tinh của một tình yêu huyền thoại. Cha nàng là...

Chương 1 -