Những Truyện Đã Đọc Của Luongo

Luongo đã đọc 20 truyện.
Hoán Kiểm Trọng Sinh
Tây Uyển Mị Ảnh
Chí Tôn Độc Vương
Đại Chúa Tể
Phong Lưu Diễm Hiệp Truyền Kỳ
Bá Khí Già Thiên
Tử Thư Tây Hạ
Hộ Hoa Cao Thủ Tại Đô Thị
Hầu Gia, Đợi Đã
Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần
Ngự Linh Sư Thiên tài
Ma Long
Thế Giới Tu Chân
Vương Gia Bá Đạo Quá Yêu Vương Phi
Thiên Tài Hoàn Khố
Đấu La Đại Lục
Đấu Phá Thương Khung
Vũ Động Càn Khôn
Vô Thường
Kiếm Động Cửu Thiên