Những Truyện Sáng Tác Bởi Logorizon

Truyện Sáng Tác Mới Nhất Của Logorizon

Thiên Đế Truyền Thuyết

Logorizon Sáng tác

Câu chuyện kể về quá khứ của một vị đế vương, một quá khứ vừa khôi hài vừa bi ai, là con đường mà...

Chương 21 -

Long Đế Truyền Kỳ

Logorizon Sáng tác

Vạn Long đại lục là nơi mà rồng chính là bạn của nhân loại, là chiến hữu thân cận nhất. Nhân v...

Chương 1 -