Nhật Ký Hoạt Động Của Logorizon

Nhật Ký Hoạt Động Của Logorizon
bình truyện Địa Ngục Nhân Gian (Dịch)
+5
bình truyện Cổ Chân Nhân (Bản Dịch)
+5
trả lời diễn đàn Trọng Sinh Chi Ma Giáo Giáo Chủ - KIM THÁNH BẢNG HẠNG 7 THÁNG 5 + HẠNG 9 THÁNG 4- ĐÃ MỞ 02 CODE: 85874028, 94933800
+10
trả lời diễn đàn Xin truyện đọc chơi
+10
trả lời diễn đàn Tìm truyện hot để dịch. Ưu tiên các độc giả ủng hộ.
+10
trả lời diễn đàn Tìm truyện hot để dịch. Ưu tiên các độc giả ủng hộ.
+10
trả lời diễn đàn thành viên mới
+10
bình truyện Cổ Chân Nhân (Bản Dịch)
+5
viết bài diễn đàn Đạo Tâm Có Vấn Đề
+15
viết bài diễn đàn Rạp Chiếu Phim Địa Nguc
+15
trả lời diễn đàn Đầu tư
+10
theo sau keneki21
bình truyện Nguyên Huyết Thần Tọa (Bản Dịch)
+5
trả lời diễn đàn Đầu tư
+10
trả lời diễn đàn Đầu tư
+10
viết bài diễn đàn Đầu tư
+15
viết bài diễn đàn Yêu Thần Ký
+15
bình truyện Nguyên Huyết Thần Tọa (Bản Dịch)
+5
bình truyện Cổ Chân Nhân (Bản Dịch)
+5
bình truyện Phòng Đọc Sách Đêm Khuya
+5
bình truyện Trọng Sinh Chi Ma Giáo Giáo Chủ (Dịch)
+5
trả lời diễn đàn Tổng Hợp Truyện Đã Dịch Full Của Nhóm TTTV
+10
bình truyện Trọng Sinh Chi Ma Giáo Giáo Chủ (Dịch)
+5
gửi báo cáo vấn đề trong truyện Cổ Chân Nhân (Bản Dịch)
gửi báo cáo vấn đề trong truyện Cổ Chân Nhân (Bản Dịch)
bình truyện Trường Ninh Đế Quân (Dịch)
+5
bình truyện Trường Ninh Đế Quân (Dịch)
+5
bình truyện Trường Ninh Đế Quân (Dịch)
+5
theo sau cglcb
đẩy 8 KP trong Tôi Có Một Căn Phòng Khủng Bố
trả lời diễn đàn Truyện sáng tác : Thiên Đế Truyền Thuyết
+10
viết bài diễn đàn Truyện sáng tác : Thiên Đế Truyền Thuyết
+15
đề cử mới truyện Võ Đạo Tông Sư (Bản Dịch)
+10
bình truyện Võ Đạo Tông Sư (Bản Dịch)
+5
trả lời diễn đàn Giới thiệu giúp ta mấy bộ truyện
+10
theo sau admin
đăng bán vật phẩm Mặt Nạ Đạo Tặc giá 3 LT
trả lời diễn đàn Chuyện vui
+10
trả lời diễn đàn Chuyện vui
+10
trả lời diễn đàn Chuyện vui
+10