Những Đề Cử Bởi Logorizon

Đề Cử Mới Nhất Của Logorizon
Võ Đạo Tông Sư (Bản Dịch)
90
Tôi Có Một Căn Phòng Khủng Bố
90
Thế Giới Sụp Đổ
90
Ngày Tàn Của Thế Giới (Bản dịch)
91
Cấm Kỵ Sư (Dịch)
90
Tạo Hóa Tiên Đế (Bản Dịch)
90
The Gamer Hệ Thống
70
Chí Tôn Long Thần Hệ Thống (Dịch)
89
Trọng Sinh Tu Tiên Tại Đô Thị (Dịch)
90
Hệ Thống Siêu Cấp Tông Môn
90
Ngạo Thế Đan Thần1
90
Khống Trùng Khống Thiên Hạ
90
Dị Giới Quán Net (Dịch)
90
Cấm Huyết Hồng Liên
100
Nhóm Tán Phét Tu Chân
90
Hạt Giống Tiến Hóa
90
Võng Du Chi Thần Cấp Cường Hào
90
Vô Thượng Sát Thần (Dịch)
90
Tinh Giới (Dịch)
90
Ta Có Thể Biến Thành Cá (Dịch)
90