Bạn Bè Logorizon

Những Thành Viên Logorizon Đang Theo Đuôi
keneki21

keneki21

Trúc Cơ Sơ Kỳ
cglcb

cglcb

Hợp Thể Sơ Kỳ
admin

admin

Greatest, or Nothing
@thuan

@thuan

Trúc Cơ Sơ Kỳ
kimsa

kimsa

Luyện Khí Tầng Ba
TĩnhLuân

TĩnhLuân

Luyện Khí Tầng Bốn
Everstill

Everstill

Luyện Hư Trung Kỳ
LụcTầnDương

LụcTầnDương

Trúc Cơ Sơ Kỳ
LongNgạoThiên

LongNgạoThiên

Luyện Hư Hậu Kỳ
LãngTửVôTình

LãngTửVôTình

Chân Tiên Sơ Kỳ
Anh..Ba..Lúa..Xanh

Anh..Ba..Lúa..Xanh

Kết Đan Trung Kỳ
MeoWiWi

MeoWiWi

Luyện Khí Tầng Chín
Fuly

Fuly

Luyện Khí Tầng Bảy
LongMiêu

LongMiêu

Hợp Thể Trung Kỳ
typn

typn

Phàm Nhân
DựcLong

DựcLong

Nguyên Anh Hậu Kỳ
HồHiếu

HồHiếu

Nguyên Anh Trung Kỳ
LăngTiêu

LăngTiêu

Kết Đan Hậu Kỳ
Cuồng_Long

Cuồng_Long

Nguyên Anh Sơ Kỳ
Infinity

Infinity

Nguyên Anh Trung Kỳ
Aqua

Aqua

Hóa Thần Sơ Kỳ
TiểuBảoTrùngSinh

TiểuBảoTrùngSinh

Luyện Hư Trung Kỳ
Cẩuca

Cẩuca

Luyện Hư Trung Kỳ
xonevictory

xonevictory

Hư Linh Sơ Kỳ