Nhật Ký Hoạt Động Của Lamtam

Nhật Ký Hoạt Động Của Lamtam
xóa bình truyện Hệ Thống Siêu Cấp Tông Môn (Dịch)
đồng ý với đề cử của balataquan trong Hi Du Hoa Tùng
gửi cảm xúc Yêu Lắm trong truyện Cô Vợ Tổng Giám Đốc Xinh Đẹp Của Tôi
đồng ý với đề cử của Tissui17 trong Trọng Sinh Chi Thánh Đồ Phong Lưu
bình truyện Xuyên Nhanh: Ta Là Dâm Đế
+5
gửi cảm xúc Thích trong truyện Hậu Cung Dưới Trần Thế
gửi cảm xúc Thích trong truyện Trần Thế Hậu Cung Du
đồng ý với đề cử của SaitoAiRin trong Mị Ảnh
bình truyện Hậu Cung Dưới Trần Thế
+5
xóa bình truyện Xuyên Nhanh: Ta Là Dâm Đế
bình truyện Xuyên Nhanh: Ta Là Dâm Đế
+5
bình truyện Xuyên Nhanh: Ta Là Dâm Đế
+5
xóa bình truyện Xuyên Nhanh: Ta Là Dâm Đế
bình truyện Xuyên Nhanh: Ta Là Dâm Đế
+5
xóa bình truyện Xuyên Nhanh: Ta Là Dâm Đế
bình truyện Xuyên Nhanh: Ta Là Dâm Đế
+5
đồng ý với đề cử của minhmoria69 trong Xuyên Nhanh: Ta Là Dâm Đế
xóa bình truyện Thị Trấn Đầy Cám Dỗ (Bản Dịch)
bình truyện Thị Trấn Đầy Cám Dỗ (Bản Dịch)
+5
bình truyện Xuyên Nhanh: Ta Là Dâm Đế
+5
bình truyện Xuyên Nhanh: Ta Là Dâm Đế
+5
bình truyện Xuyên Nhanh: Ta Là Dâm Đế
+5
theo sau LãnhKhuyết
gửi báo cáo vấn đề trong truyện Xuân Loạn Hương Dã (Dịch)
đề cử mới truyện Xuyên Nhanh: Ta Là Dâm Đế
+10
bình truyện Xuân Loạn Hương Dã (Dịch)
+5
gửi cảm xúc Yêu Lắm trong truyện Xuyên Nhanh: Ta Là Dâm Đế
đẩy 2 KP trong Xuân Loạn Hương Dã (Dịch)
đẩy 5 KP trong Xuân Loạn Hương Dã (Dịch)
xóa bình truyện Cực phẩm gia đinh oai truyện
đồng ý với đề cử của LãnhKhuyết trong Xuyên Nhanh: Ta Là Dâm Đế
bình truyện Xuân Loạn Hương Dã (Dịch)
+5
gửi cảm xúc Chúc Mừng trong truyện Phụ Thể Đại Lục
bình truyện Phụ Thể Đại Lục
+5
xóa bài diễn đàn CẦN GIÚP VỀ TRUYỆN 12 NỮ THẦN
xóa bài diễn đàn CẦN GIÚP VỀ TRUYỆN 12 NỮ THẦN
gửi cảm xúc Yêu Lắm trong truyện Đại Hiệp Hồn (Dịch)
đẩy 5 KP trong Đại Hiệp Hồn (Dịch)
bình truyện Đại Hiệp Hồn (Dịch)
+5
xóa bình truyện Đại Hiệp Hồn (Dịch)