Bạn Bè Lamtam

Những Thành Viên Lamtam Đang Theo Đuôi
LãnhKhuyết

LãnhKhuyết

Trúc Cơ Hậu Kỳ
hoangquochoai

hoangquochoai

Trúc Cơ Hậu Kỳ
huyetthienquan

huyetthienquan

Luyện Khí Tầng Hai
DiệpMặc

DiệpMặc

Hư Linh Sơ Kỳ
Thiên-Hạo

Thiên-Hạo

Nguyên Anh Hậu Kỳ
Tiểu_Nguyệt

Tiểu_Nguyệt

Luyện Khí Tầng Hai
nameless

nameless

Luyện Khí Tầng Mười