Nhật Ký Hoạt Động Của LãoTổ

Nhật Ký Hoạt Động Của LãoTổ
tải ảnh đại diện mới
đồng ý với đề cử của quyen.lv trong Hệ Thống Thiên Tài Vô Song (Dịch)
đề cử mới truyện Tối Cường Phản Phái Hệ Thống ( Dịch )
+10
chỉnh sửa hồ sơ
trả lời diễn đàn Các vấn đề dành cho newbie (giao diện mới)
+10
chỉnh sửa hồ sơ