Những Truyện Phụ Trách Bởi Kummo

Truyện Mới Nhất Phụ Trách Bởi Kummo
Toàn Chức Cao Thủ
Đế Bá
Chàng Rể Ma Giới
Hoàn Thành
Bách Luyện Thành Tiên
Hoàn Thành
Đấu Chiến Cuồng Triều
Chưa Hoàn
Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lực
Chưa Hoàn
Ma Thần Thiên Quân
Chưa Hoàn
Vô Hạn Thụy Quang
Chưa Hoàn
Kiếm Đạo Độc Tôn
Hoàn Thành
Ta Thực Sự Là Đại Minh Tinh
Chưa Hoàn
Ngự Linh Thế Giới
Chưa Hoàn
Sử Thượng Tối Cường Tông Chủ
Hoàn Thành
Cảnh Lộ Quan Đồ
Chưa Hoàn
Vô Tận Vũ Trang
Hoàn Thành
Vương Bài
Hoàn Thành
Tinh Tế Vong Linh Đế Quốc
Hoàn Thành
Dư Tội
Chưa Hoàn
Quan Bảng
Chưa Hoàn
Thần Cấp Anh Hùng
Hoàn Thành
Chấp Chưởng Thần Quyền
Hoàn Thành